top of page

VÅRA TJÄNSTER

rocket-launch-rocket-take-off-soyuz-41005_edited.jpg

KUNSKAPSUTVECKLING

NEUROARKITEKTURär arkitektur ur ett upplevelseperspektiv.

ATT TA SIG TID OCH VARA MODIG

Att tänka klokt kan ta litet extra tid, men snabba lösningar, som inte grundar sig på genuin kunskap, forskning och fakta riskerar att missa målet och bli ännu mer tidskrävande och dyra.

CORE NEUROARKITEKTUR har genom åren byggt upp en unik plattform för kunskap, som för samman praktisk arkitektur och design med forskning kring hjärna, beteende, upplevelse och hälsa. Insikt och kunskap som kan bidra till fler sköna och människovänliga platser i världen.

KUNSKAP ÄR MAKT och vi delar mer än gärna med oss av den.

Vi erbjuder kunskapsutveckling genom färdigpaketerade eller skräddarsydda kurser, utbildningar, workshops och föreläsningar.

MISSA INTE TÅGET! HÅLL UTKIK HÄR UNDER VÅREN!

Core.Neuro.jpg

ARKITEKTUR

BRA ARKITEKTUR

handlar om Att gestalta miljöer som ger mänskliga och bra platsupplevelser i och mellan husen. Trivsamma platser som får oss att må bra blir attraktiva, värdefulla, hälsosamma och hållbara.

CORE NEUROARKITEKTUR

har en professionell ochgedigen tvärvetenskapliga kunskapsbas med människan i fokus, vilket gör oss till riktigt kloka konsulter, för såväl exteriör som interiör platsutveckling.

VI KOMMER HELST IN I TIDIGA SKEDEN

Där gör vi mest nytta. Men ibland när det inte blivit riktigt som man tänkt sig, hjälper vi gärna till för att hitta nya, bättre lösningar.

ELLER GER DIG EN SECOND OPININON

 inför ett viktigt beslut. Det är aldrig för sent att tänka om och rätta till.

TA DEL AV VÅRA PRAKTISKA ANALYSMETODER

pexels-photo-3782143_edited.jpg

PLATSANALYS & KONSEKVENSANALYS

ANALYSEN ÄR VÅRT HJÄRTEBARN

Analysen ger oss möjlighet att tänka rätt från början. Det är roligt och kostnadseffektivt. I en tidig platsanalys kan vi hitta förutsättningarna och kvaliteterna såväl i ett helikopterperspektiv, som i minsta detalj

VI ÄLSKAR ATT UPPTÄCKA TOKIGHETER

och visa fram styrkor, möjligheter, svagheter och hinder ur olika perspektiv, för att ge goda förutsättningar att skapa bra miljöer där alla får plats att trivas

Att ge sig tid och ha mod att se över, dra slutsatser och se konsekvenser av hur saker och ting verkligen blev, är nästan det viktigaste av allt.


VI ANALYSERAR KONSEKVENSERNA

kt en plats karaktär har på människorna som befinner sig där, för att ta chansen att lära nytt och att utveckla platser med trivsam och hälsosam karaktär

ALLTID MED DEN MÄNSKLIGA UPPLEVELSEN I FOKUS!

Våra tjänster: Projects

FÖRELÄSNINGAR

ATT HÖRA TILL OCH VETA LITET MER

Näst tillhörighet är information det vi människor mest traktar efter, mer än status och pengar...särskilt information om andra människor! 

LÄGERELDEN BRINNER ÄN IDAG

Genom historien har vi samlats runt elden och berättat, lyssnat och lärt. Det har givit oss både tillhörighet och viktig information om faror och möjligheter, vänner och fiender, regler och livsmönster, gudar och övernaturliga fenomen.

NEUROARKITEKTUR ÄR SPÄNNANDE

intressant och användbar information att berätta när det handlar om människans relation till den byggda miljön.


ARKITEKTUR, HJÄRNA, UPPLEVELSE OCH KONSEKVENS

Här får du reda på hur och varför vår hjärna, vår upplevelse och vårt beteende påverkas av platsen vi befinner oss på. Och vi befinner oss alltid, utan undantag på en plats! Även när vi svävar ut i den virtuella, digitala verkligheten. 

FÖRELÄSNINGAR 

  • GE APAN I DIG EN CHANS

 hur vi formger för den urbana savannmänniskan 

  • VARFÖR TRIVS VI BÄTTRE HÄR ÄN DÄR?

Hur vi bygger vardagsmiljöer med trivsel och attraktionskraft

  • SOCIAL SVÄLT LIVSFARLIG FÖR HJÄRNAN

om att bygga bort ofrivillig ensamhet

  • HEMKÄNSLAN GÖR OSS TILL UPPTÄCKARE

 Trygga människor är mer nyfikna och kreativa

 

  • KONTORETPÅ EN STUBBE I SKOGEN?

Om hur en trädgård på kontoret ökar arbetsglädje, prestation och hälsa

Under våren kommer vi annonsera våra föreläsningar här.

Vill ni ha en specialvariant, går det utmärkt. Hör bara av er så ordnar vi det! 

COACHING OCH IMPLEMENTERING

DEN SOM HAR INSIKT OCH GEDIGEN KUNSKAP LIGGER I FRAMKANT!

Att veta att någon kan och bryr sig om har ett stort attraktionsvärde för många.

VI HJÄLPER DIG ATT FÖRA FRAM

 förvalta och dra nytta av dina nya kunskaper inom och utanför din organisation. 

Våra tjänster: Projects
bottom of page