NEUROARKITEKTUR

Neuroarkitektur skapar grunden till värdefulla, attraktiva och levande miljöer.

Våra verktyg och metoder bygger på tvärvetenskaplig forskning inom bland annat arkitektur, miljöpsykologi och neurovetenskap.

Genom att integrera kunskap om människors samspel med omgivningen och arkitekturens betydelse för välbefinnande, prestation och värdeutveckling skapar vi utrymme för livsberikande miljöer. 

Outdoor Restaurant

ATT UTVECKLA FRAMTIDENS STAD

människa, arkitektur och stadsliv

 

SAVANNMÄNNISKAN I OSS

Den moderna människan har i stort sett en likadan hjärna idag som för 70 000 år sedan och våra preferenser och beteenden  präglas fortfarande i mångt och mycket av vårt liv som tidiga Homo sapiens på savannen.

Hjärnan.jpg
 
Outdoor Ice Skating

MÄNNISKAN, LIVET & PLATSEN
THE PPP-THEORY

Inom miljöpsykologin och neurovetenskapen kan vi se hur våra fysiska förutsättningar, vår hjärna och våra biologiska processer fungerar i relation till människor, aktiviteter och fysisk miljö.
Inom arkitektur och stadsplanering kan vi använda den kunskapen till att förstå vad en miljö behöver innehålla för att människor ska trivas, stanna och sätta värde på en plats

 
Bustling New York

MÄNNISKA & STAD

PLACEMAKING


ARKITEKTUR


DESIGN SETTINGS

ARKITEKTUR & AFFÄRSKONCEPT

Popcorn Stand
Cafe Window

PLATSANALYS


KONCEPT


KONSULTATION

SEMINARIER


WORKSHOPS


UTBILDNING

Sparklers
Eye Test Glasses

TEORI & PRAKTIK


MODELLER & VERKTYG

DESIGN THINKING - INTEGRERAT TÄNKANDE

KRITISK UTVÄRDERING 

 

KONTAKT

 

©2018 Neuroarkitektur.nu